Aabenraa Skoleorkesters venner

Aabenraa Skoleorkesters Venner har primært til formål at støtte det sociale samvær i orkestret. Dette gøres dels moralsk og økonomisk, dels ved praktisk arbejde, som ligger uden for orkesterlederens normale arbejdsopgaver.

Medlemmerne
Foreningens medlemmer er hovedsageligt forældre til nuværende medlemmer, tidligere orkestermedlemmer og andre interesserede, der ved medlemskab ønsker at støtte Aabenraa Skoleorkester.

Generalforsamling
Der afholdes hvert år i januar kvartal en generalforsamling. Her vælges der en bestyrelse, der står i spidsen for de forskellige aktiviteter.

Kontingent
Det koster 150 kr. årligt for husstanden at være medlem af Aabenraa Skoleorkesters Venner. Ønskes medlemskab kan formanden Martin Nørgaard kontaktes på mob. 23 20 71 59 eller via e-mail mail@koeler.dk