Afbud fra eleven

Eleven giver enten besked til musikskolens kontor eller direkte til læreren. Eleven og læreren aftaler, hvilket nummer der benyttes ved afbud.
Der refunderes ikke ved afbud fra eleven.

Ved for stort fravær til undervisningen uden forudgående aftale forbeholder musikskolen sig ret til at tage elevens tildelte plads og evt. friplads op til revision.

Læs de samlede regler her