Afbud fra læreren eller Musikskolen

Musikskolens undervisning kan en gang imellem blive aflyst på grund af lærerens fravær fx sygdom eller anden musikskoleaktivitet.

Musikskolen eller læreren giver besked til eleverne/forældrene pr. sms (evt. mail).
Det er derfor vigtigt, at vi har et korrekt mobilnummer på både elev og forældre.

Aflysning ud over 2 undervisningsgange vil blive refundret ved sæsonslut.

Musikskolen forbeholder sig ret til at omlægge 2 ugers undervisning til andre elevaktiviteter. Der refunderes ikke, hvis eleven vælger ikke at deltage i disse.

Ved aflysninger på grund af ekstremt vejrlig eller andre situationer, hvor musikskolen pga. force majeure må aflyse undervisningen, refunderes betalingen ikke.

Læs de samlede regler her