Afbud fra læreren eller Musikskolen

Musikskolens undervisning kan en gang imellem blive aflyst på grund af lærerens fravær fx sygdom eller anden musikskoleaktivitet.

Musikskolen eller læreren giver besked til eleverne/forældrene pr. sms (evt. mail).
Det er derfor vigtigt, at vi har et korrekt mobilnummer på både elev og forældre.

Aflysning ud over 2 undervisningsgange vil blive refundret ved sæsonslut.

Musikskolen forbeholder sig ret til at omlægge 2 ugers undervisning til andre elevaktiviteter. Der refunderes ikke, hvis eleven vælger ikke at deltage i disse.

Ved aflysninger på grund af ekstremt vejrlig eller andre situationer, hvor musikskolen pga. force majeure må aflyse undervisningen, refunderes betalingen ikke.

Læs de samlede regler her

Sidst opdateret 14.05.2020

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?