Manglende betaling

Ved overskridelse af sidste rettidig betalingsdato, udsendes betalingspåmindelse. Samtidig opkræves et gebyr til dækning af Aabenraa Kommunes omkostninger.

Gebyrstørrelsen fastsættes af byrådet og fremgår af takstoversigten i budgettet på kommunes hjemmeside.

Læs de samlede regler her