Regler og betingelser for sæson 2020-2021

1. Tilmelding


Tilmelding til musikskolen sker enten ved brug af online tilmelding på hjemmesiden eller ved at sende en mail til aabenraamusikskole@aabenraa.dk.
Efter den 8. juni kan der også ringes på musikskolens tlf. på 73767200.
Alle skal hvert år aktivt (gen)tilmelde sig til den kommende sæson.

Tilmeldingsfrist for alle igangværende elever på et instrument eller sang er senest torsdag den 25. juni 2020. 
OBS! Sker gentilmelding uden ændringer såsom lektionsskifte, lærerskifte eller lign. er din gentilmelding godkendt, når du modtager den automatiske kvittering.
Der vil primo august blive sendt informationer ud omkring skemalægning.

Elever på ventelisten samt forhåndstilmeldinger til vores øvrige tilbud såsom musikalsk leg, børnerock m.fl. foretages ligeledes senest torsdag den 25. juni 2020.
Alle modtager senest 5 dage inden opstart en mail om, hvorvidt man er optaget eller noteret på musikskolens venteliste.

Elever, som har været på efterskole og som ønsker en plads igen, skal ligeledes gentilmelde sig senest torsdag den 25. juni 2020.
Der sendes informationer ud om optagelse primo august.

OBS! Nye elever kan løbende tilmelde sig musikskolen og vil blive tilbudt en plads snarest muligt. 

Tilmeldingen er først bindende ved fremmøde til første undervisningsgang.


2. Prøvetid og udmeldelse


Instrumentalelever:
Begyndere kan efter de første 9 uger melde sig ud uden at betale et udmeldelsesgebyr. 9 uger svarer til én rate og alle er bundet af første rate.
Prøvetiden gælder også, hvis en elev skifter lærer eller instrument. Fortsættere er tilmeldt for en hel sæson af gangen.
Ønsker man af særlige grunde at melde sig ud i løbet af sæsonen, vil der blive opkrævet et udmeldelsesgebyr på 600 kr. Udmeldelse kan ske med 14 dages varsel.
Udmeldelse skal altid ske via speedadmin.
OBS! Udmeldelse kan ikke foregå via musikskolelæreren.

Øvrige tilbud:
For øvrige tilbud er der ingen prøvetid, men mulighed for udmeldelse til den 1. i hver måned.
Udmeldelse skal altid ske via speedadmin.
OBS! Udmeldelse kan ikke foregå via musikskolelæreren.

Aabenraa Skoleorkester:
Udmeldelse kan ske hele året, dog vil deltagerbetalingen ikke blive refunderet.
Udmeldelse skal altid ske via speedadmin eller skriftligt til orkesterlederen.


3. Betaling og priser


Instrumentalundervisning og evt. instrumentleje betales i 4 rater. Der opkræves i september, november, februar og april.
Opkrævningerne modtages enten via E-boks, PBS eller på de til hver rate tilsendte girokort.
Nodekøb og andet tilføjes altid den kommende opkrævning.
Deltagelse i sammenspil, fællesfag og Aabenraa Skoleorkester er gratis for elever, som modtager undervisning på et instrument i musikskolen.

Øvrige tilbud betales i 1 eller 2 rater. Der opkræves i november og februar.

Det er muligt at vælge mellem 20 og 25 minutters soloundervisning eller 30 minutters duoundervisning (2 elever på 30 min.).
Fortsættere på soloundervisning anbefales 25 minutter ugentligt.

Priser for sæson 2020-2021:

20 min. soloundervisning  4 rater á 788 kr.
25 min. soloundervisning  4 rater á 985 kr.
30 min. duoundervisning  4 rater á 590 kr. pr. elev
   
Familierytmik (max. 2 børn+2 voksne) derudover 100 kr. pr. barn  2 rater á 670 kr.
Musikalsk leg, børnerock, bandskole m.fl.  2 rater á 670 kr.
   
Aabenraa Skoleorkester  1 rate á 630 kr.
   
Talentlinie  4 rater á 1563 kr.
   
Instrumentleje Se venligst pris og vilkår her
   
Elever bosiddende uden for kommunen Se venligst priser her4. Manglende betaling


Ved overskridelse af sidste rettidig betalingsdato, udsendes betalingspåmindelse. Ved udsendelse af 2. betalingspåmindelse opkræves et gebyr til dækning af Aabenraa Kommunes omkostninger. Gebyrstørrelsen fastsættes af byrådet og fremgår af takstoversigten i budgettet på kommunes hjemmeside.


5. Friplads


Ansøgningsskemaet på siden her udfyldes og sendes. Dernæst printes og udfyldes fuldmagten, som giver Musikskolen tilladelse til at indhente oplysninger omkring husstandens indkomstgrundlag.
Begge dele skal være musikskolens kontor i hænde inden tilmeldingsfristens udløb den 1. september.
Aabenraa Musikskole indhenter selv oplysninger om indkomstgrundlaget.

Læs mere om tildelingskriterier mv. her.


6. Ungerabat


Ansøgningsskema fås ved henvendelse til musikskolens kontor eller på siden her. Skemaet udfyldes og indsendes underskrevet til musikskolens kontor. Ansøgningen skal være musikskolens kontor i hænde inden tilmeldingsfristens udløb den 1 september. Musikskolen vil efter modtagelse kvittere med en mail. Modtager du ingen kvitteringsmail, så er det dit ansvar at kontakte kontoret, så du er sikker på, at din ansøgning er modtaget.

Læs mere om tildelingskriterier mv. her.


7. Afbud fra læreren eller musikskolen


Musikskolens undervisning kan en gang imellem blive aflyst på grund af lærerens fravær fx sygdom eller anden musikskoleaktivitet.
Musikskolen eller læreren giver besked til eleverne/forældrene pr. SMS (evt. mail).
Det er derfor vigtigt, at vi har et korrekt mobilnummer på både elev og forældre.
Aflysning ud over 2 undervisningsgange vil blive refunderet ved sæsonslut.

Musikskolen forbeholder sig ret til at omlægge 2 ugers undervisning til andre elevaktiviteter. Der refunderes ikke, hvis eleven vælger ikke at deltage i disse.

Ved aflysninger på grund af ekstremt vejrlig eller andre situationer, hvor musikskolen ikke selv er herre over aflysningerne, refunderes betalingen ikke.

8. Afbud fra eleven


Eleven giver enten besked til musikskolens kontor eller direkte til læreren. Eleven og læreren aftaler, hvilket nummer der benyttes ved afbud.
Der refunderes ikke ved afbud fra eleven.
Ved for stort fravær til undervisningen uden forudgående aftale forbeholder musikskolen sig ret til at tage elevens plads og evt. tildelt friplads op til revision.

9. Ferie / fridage


Musikskolen følger som udgangspunkt folkeskolernes ferier. Følg med på Musikskolens hjemmesiden.
Musikskolens sæson er 36 uger.

10. Fotografering


Vi ønsker at gøre musikskolens foldere og sociale medier mere levende. Vi tillader os derfor at bruge billeder og små videoklip taget i undervisningssituationer og ved koncerter. Disse vil blive brugt på vores hjemmeside, Facebook, Instagram og i foldere, programmer og pressemeddelelser. Hvis I ikke ønsker, at vi gør brug af billeder med jeres barn/børn, bedes I give kontoret besked, ellers er der ved accept af musikskolens regler automatisk givet tilladelse til fotografering m.v.