Tilmelding

Alle skal hvert år aktivt (gen)tilmelde sig den kommende sæson.

Tilmelding til musikskolen sker enten ved brug af online tilmelding på hjemmesiden eller ved at ringe til kontoret på tlf. 73 76 72 00. 

Tilmeldingsfrist for alle - både igangværende elever, elever på venteliste og nye elever - er den 20. maj.

Der udsendes medio april en mail til alle igangværende elever og elever på ventelisten. I mailen gøres opmærksom på tilmeldingsfristen.

Alle elever, som har ønsket undervisning på et instrument eller solosang, modtager inden sommerferien en mail, hvor eleven får besked om, at de enten er optaget eller noteret på ventelisten.

Tilmeldingsfristen for de øvrige hold såsom familierytmik, musikalsk leg, børnerock m.fl. er ligeledes den 20. maj. Alle modtager senest 5 dage inden opstart en mail om, at de enten er optaget eller noteret på ventelisten.

Tilmeldingen er først bindende ved fremmøde til første undervisningsgang.

Læs de samlede regler her