Seniorordning

Efter 2 år på talentlinien tilbydes de 2-3 bedste og mest arbejdsomme elever en plads på en særlig ordning, som seniortalenter. Disse elever udpeges efter afholdt årsprøve.

Ordningen omfatter 40 minutters hovedfagsundervisning og mulighed for at deltage i fællesundervisningen, dette er dog ikke obligatorisk.
Derudover er det muligt at tilkøbe ekstra bifag.  

Det forventes fortsat, at seniortalenterne øver sig flittigt, deltager aktivt i musikskolens koncerter og orkestre samt øvrige virke i lokalsamfundet. 

Hvert år tager lærere tilknyttet talentlinien stillling til, om eleverne kan fortsætte på ordningen.

Prisen for ordningen er på samme vilkår, som de ordinære talentelever.