Aabenraa Blæsernes venner

Aabenraa Blæsernes Venner har primært til formål at støtte det sociale samvær i orkestret. Dette gøres dels moralsk og økonomisk, dels ved praktisk arbejde, som ligger uden for orkesterlederens normale arbejdsopgaver.

Medlemmerne
Foreningens medlemmer er hovedsageligt forældre til nuværende medlemmer, tidligere orkestermedlemmer og andre interesserede, der ved medlemskab ønsker at støtte Aabenraa Blæserne.

Generalforsamling
Generalforsamling vil blive afholdt i løbet af kalenderåret. Her vælges der en bestyrelse, der står i spidsen for de forskellige aktiviteter.

Kontingent
Det koster 150 kr. årligt for husstanden at være medlem af Aabenraa Blæsernes Venner. Ønskes medlemskab kan formanden Martin Nørgaard kontaktes på mob. 54 58 80 80 eller på mail@koeler.dk