Musikundervisning til børn og unge med særlige behov

Musikundervisning på instrument eller sang målrettet børn og unge med særlige behov fx autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, ADD og/eller generelle indlæringsvanskeligheder.

Undervisningen tilpasses barnets/den unges forudsætninger og særlige behov i et tæt samarbejde mellem forældre og musikskolelæreren.

For nærmere informationer, kontakt venligst:

Jørgen Søby Andersen på mobil 24 49 16 94 eller mail: jsa@aabenraa.dk