Målsætning m.v.

Musikskolen har til formål

  • gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætning for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere,
  • at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætning og talent,
  • gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
  • at virke til fremme af de lokale musikmiljø,
  • at etablere samarbejde med musiklivet udenfor musikskolen.