Elever fra andre kommuner

Elever fra andre kommuner kan optages under følgende betingelser

Elever fra nabokommuner kan optages mod betaling af den fulde udgift for undervisningen i musikskolen, idet der ikke ydes kommunalt tilskud, hvis man ikke er borger i kommunen.

Særlig pris for udefrakommende elever (gældende for sæson 2022-2023):

20 min. solo-undervisning pr. uge - 1600 kr. pr. rate
25 min. solo-undervisning pr. uge - 1990 kr. pr. rate
30 min. solo-undervisning pr. uge - 2375 kr. pr. rate

Elever, der betaler særlig pris for soloundervisning, kan deltage gratis på musikskolens sammenspilshold og i orkestre.

For skolesøgende elever i Aabenraa Kommune

Elever, som er bosat i en anden kommune, men går i skole på en af kommunens folkeskoler, 10. Aabenraa eller på mindretallets grundskoler eller det tyske gymnasium i kommunen kan søge optagelse på lige fod med kommunens borgere.

Elever, som er bosat i en anden kommune, men går i skole på enten en friskole, efterskole, højskole eller på Statsskolen i kommunen betaler særlig pris (se afsnit ovenfor).