Ungerabat

Ansøgningsskema udfyldes og sendes inden den 1. august.
Vi tager dog imod ansøgninger hele tiden, men der ydes ikke rabat med tilbagevirkende kraft.

Ungerabat tildeles ud fra følgende:
Ledelsen kan til elever, som vurderes talentfulde bevilge en særlig ungerabat på 50 % af den samlede deltagerbetaling for undervisning (der kan ikke opnås rabat på instrumentleje og evt. nodekøb).

Tildelingen kræver:
• at den unge er udeboende
• at den unge er over 18 år
• at den unge har en personlig indkomst på under 110.000 kr. årligt (SU + ca. 35.000)
• at den unge har bopæl i kommunen.

 

Log på nedenstående ansøgning med NemID - udfyld og send afsted.