Pianoforte

Musikskolens elever kan gå til audition fra 9. kl., hvis de spiller et instrument i musikskolen, der er relevant i forhold til orkesterets besætning.

Pianoforte har eksisteret siden 1988 og består af ca. 35 musikere. Hvert år forlader op mod halvdelen af musikerne orkestret, idet de bliver studenter, og ved skoleårets begyndelse optages der derfor lige så mange nye.

Bandet øver hver tirsdag eftermiddag, og repertoiret består af jazzstandards, funk, rock, pop m.m. ofte i nye arrangementer der er tilpasset orkestret. Bandet spiller gerne til koncerter rundt omkring i landet og øver om nødvendigt ekstra i den forbindelse. Orkestret ledes af Jacob Kjøller Andersen og har et tæt samarbejde med Aabenraa Musikskole, der hjælper med blandt andet instrumentallærere. 

Siden 1991 har bandet været på turné hvert år. De fleste turnéer er gået til forskellige europæiske lande, en enkelt rejse gik til Japan. I løbet af fem dage med daglige prøver og koncerter udvikler musikerne sig kolossalt, så orkestret er optimalt spllende ved den årligt tilbagevendende forårskoncert på Aabenraa Statsskole.

Hvis du har lyst til at vide mere om dette unikke orkester så skriv tilJacob Kjøller Andersen (jacob.kjoeller.andersen@skolekom.dk) eller orkestrets manager Morten Andersen (morten.andersen222@skolekom.dk)